Coaching

Bij coaching sta jij primair in je rol als werker centraal. Deze vorm van begeleiding is resultaatgericht en kan ingezet worden bij de start in een nieuwe functie, veranderingen in de werksituatie, het ontdekken van je sterken en zwakke punten, het aanleren of  ontwikkelen van vaardigheden, het vinden van een gezonde balans tussen werk en privé, burnoutpreventie enz.

Bij een gewenste of noodzakelijke carrièreswitch spelen er allerlei emoties en overwegingen een rol. In coaching ga je hier productief mee aan de slag door je bewust te worden van wat er speelt, zicht te krijgen op welke patronen er ontstaan zijn, en neem je verantwoordelijkheid door bewust keuzes te maken voor een volgende stap.

Ook begeleid ik regelmatig mensen die op latere leeftijd voor ’t eerst of opnieuw een plekje op de arbeidsmarkt zoeken. Vaak zijn zij jarenlang zo opgegaan in de zorgtaken dat er naast het punt van ‘wat kan ik nu eigenlijk?’ soms ook identiteits- en zingevingsvragen naar boven komen. Een mooi moment om daar in coaching mee aan de slag te gaan.

  

Referentie:

In mijn werk stond ik op een kruispunt en besloot een externe coach te zoeken. Ik besefte dat er een einde moest komen aan mijn twee parttime banen en dat ik keuzes moest maken. Door de sessies werd ik ‘gedwongen’ objectief naar mezelf te kijken. Door de positieve feedback, samenvattingen, en het ontdekken van een lijn in mijn warrelige verhaal, heeft mijn coach mij een duidelijker zicht gegeven op mijn situatie. Met oog voor mijn verschillende gaven van hoofd, hart en handen, werd ik uitgedaagd om mijn eigen spoor te trekken. Daarnaast was het verrijkend om bevestigd te worden in mijn eigen waarnemingen. De adviezen en handreikingen hebben mij geholpen om een goede keuze te maken. Ik waardeer dat er gelegenheid is om ieder half jaar mijn situatie onder de loep te nemen en samen mijn doelen te evalueren en indien nodig bij te stellen. Dit maakt  de sessies tot zinvolle leermomenten.

Wilma
Leerkracht basisonderwijs en jeugdwerker

Copyright © 2004 - 2017 Dynanoia. Alle rechten voorbehouden.