Coaching voor organisaties

Bij een aantal organisaties en onderwijsinstellingen is Dynanoia één van de vaste partners waar een beroep op wordt gedaan indien er binnen de organisatie behoefte is aan (team)coaching of (team)supervisie. In dit geval is de organisatie of instelling de opdrachtgever en is verantwoordelijk voor de financiële kant.

Dynanoia heeft ook expertise om het beleid op het gebied van deskundigheidsbevordering met u uit te werken en te helpen vormgeven.

 

Referentie:

Als personeelsadviseur van de CHE verwijs ik regelmatig collega’s door naar Coby. Niet alleen als zij problemen hebben, maar ook om die te voorkomen. Kort gezegd: om in balans te blijven of om weer in balans te komen. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als een (dreigende) burn-out, het stellen van grenzen, het maken van keuzes en het versterken van een assertieve werkhouding.
Medewerkers van de CHE ervaren de begeleiding die Coby biedt als heel positief! Op een rustige en gedreven manier gaat Coby het gesprek aan. Ze heeft veel oog voor degene met wie ze in gesprek is. Daardoor sluiten de adviezen die ze geeft goed aan bij de situatie van haar gesprekspartner.
Coby gaat met veel plezier en energie begeleidingstrajecten aan. Ze pakt vragen weloverwogen en serieus op. En is ook eerlijk in de haalbaarheid van resultaten en haar bijdrage daaraan. Zo weet je goed waar je aan toe bent. Kortom: een fijne gesprekspartner, die goed aansluit bij je persoonlijke situatie en daardoor in staat is je te helpen met passende adviezen!

Hester Bunk-Visscher
Hoofd team personeelsadvies Christelijke Hogeschool Ede