Intervisie

Bij intervisie gaat het om leren van en met collega’s. Dit kan binnen een werksetting maar ook bijvoorbeeld met een team van vrijwilligers zoals ouderlingen en pastorale medewerkers. Eén van de deelnemers aan de intervisiegroep brengt een casus in, die volgens een bepaalde methodiek besproken wordt. Ook is het mogelijk om een thematische intervisie te houden, bijvoorbeeld wanneer meerdere collega’s met het zelfde thema worstelen.

De intervisor begeleidt het leerproces en zorgt voor afwisseling in werkvormen, aansluitend bij de leervraag en leerstijl van de inbrenger. Zodra de intervisiegroep het leerproces zelf kan begeleiden, is de aanwezigheid van de intervisor niet langer noodzakelijk.

Intervisiegroepen die al langer draaien, kunnen ook incidenteel een beroep doen op de intervisor. Bijvoorbeeld omdat het leerproces stagneert, de samenwerking niet soepel verloopt, het juist te gezellig wordt, of er behoefte is ontstaan aan afwisseling en verdieping.

Dynanoia is beschikbaar voor zowel het opstarten van intervisiegroepen, als voor (kortdurende) begeleiding ervan.

Wil je vaardigheden ontwikkelen om zelf een intervisiegroep te kunnen begeleiden dan kun je hiervoor een training aanvragen (Intervisiebegeleider).

  

Referentie:

Al velen jaren heb ik Coby als mens en professional op verschillende manieren meegemaakt. Meerdere jaren heb ik aan intervisiegroepen deelgenomen die door Coby werden begeleid. Haar oprechte interesse in mensen en timing van juiste vragen stellen zijn mij altijd positief opgevallen. Gecombineerd met een ontspannen en opgewekte manier van doen levert dit een open en vertrouwde sfeer op. Mijn ervaringen als collega sluiten hierbij aan. Coby heeft kennis van zaken en combineert dit met een prettige manier van omgaan met mensen.

Henk Boerman
IZB coördinator Impact