Training pastorale vaardigheden

Pastoraat kun je omschrijven als herderlijke zorg, in naam van de goede Herder omzien naar elkaar. Maar wat versta je dan onder pastorale zorg? De een zegt dat je vooral er moet zijn, de ander vindt dat je voornamelijk actief moet luisteren en weer een ander is van mening dat je een ‘tegenover’ moet zijn. Je visie op pastoraat bepaalt dus jouw houding tijdens de pastorale bezoeken. Vandaar dat we naast het trainen van vaardigheden ook tijd en aandacht besteden aan het ontwikkelen en aanscherpen van visie op pastoraat.
 
Een aantal items die aan bod kunnen komen tijdens de training zijn:
• Visie op pastoraat
• Je grondhouding als pastoraal ouderling/medewerker
• Communicatie en gespreksvaardigheden (luisteren, samenvatten, doorvragen)
• Aansluiten bij het verhaal van de ander en goede vragen stellen
• Van koetjes en kalfjes naar een laagje dieper
• Plaats van bijbellezen en gebed
• Hoe ga ik om met mijn eigen gedachten en gevoelens tijdens een gesprek?
 
De training is zeer interactief en afwisselend van opzet. Voor iedereen, met of zonder ervaring in het pastoraat, is aandacht. De training heeft tevens het karakter van een teambuildingsactiviteit.
De thema’s kunnen vooraf maar ook in overleg met de groep tijdens de training worden vastgesteld.