Coaching

Bij coaching sta jij primair in je rol als werker centraal. Deze vorm van begeleiding is resultaatgericht en kan ingezet worden bij de start in een nieuwe functie, veranderingen in de werksituatie, het ontdekken van je sterken en zwakke punten, het aanleren of  ontwikkelen van vaardigheden, het vinden van een gezonde balans tussen werk en privé, stress en burnout (preventie) enz.

Bij een gewenste of noodzakelijke carrièreswitch spelen er allerlei emoties en overwegingen een rol. In coaching ga je hier productief mee aan de slag door je bewust te worden van wat er speelt, zicht te krijgen op welke patronen er ontstaan zijn, en neem je verantwoordelijkheid door bewust keuzes te maken voor een volgende stap.

Ook begeleid ik regelmatig mensen die op latere leeftijd voor ’t eerst of opnieuw een plekje op de arbeidsmarkt zoeken. Vaak zijn zij jarenlang zo opgegaan in de zorgtaken dat er naast het punt van ‘wat kan ik nu eigenlijk?’ soms ook identiteits- en zingevingsvragen naar boven komen. Een mooi moment om daar in coaching mee aan de slag te gaan.

Neem gerust contact op en informeer naar de mogelijkheden.