Je identiteit in beeld

Ga aan de slag met jezelf en ontdek hoe je meer tot je bestemming mag komen!
 
´wie ben ik?´, deze vraag houdt de meeste mensen vroeg of laat bezig. Het beantwoorden van die vraag lijkt een levenslang proces te zijn.

  • Je worstelt met een laag of negatief zelfbeeld
  • Je komt in een nieuwe situatie terecht en voelt je op jezelf teruggeworpen
  • Je bent eigenlijk nooit zo bewust bezig geweest met jezelf maar door een bepaalde gebeurtenis of levensfase speelt deze vraag ineens wel een rol
  • Je ontdekt dat je er in je jeugd geen hechting heeft plaatsgevonden
  • Je bent niet christelijk opgevoed maar je krijgt wel steeds meer belangstelling voor God en het geloof. Je hoort van christenen om je heen dat je uniek gemaakt bent, en je wilt op zoek naar je identiteit zoals je Schepper die bedoeld heeft
  • Je bent christelijk opgevoed en met je hoofd weet je alles wel. Maar hoe laat je in je hart dalen wat genade voor jou is, wat betekent het dat je identiteit in Christus is?

Zomaar een aantal situaties uit het leven gegrepen die je aan kunt vullen met je eigen verhaal en die aanleiding kunnen zijn om (opnieuw) op zoek te gaan naar wie je bent. In de training zijn er naast alle vragen zeker ook ontdekkingen te doen en mag er duidelijkheid en zekerheid zijn over je eigen unieke karakter, je eigenschappen en je kwaliteiten. De Bijbel vertelt volop over wie we zijn als mens, geschapen naar Gods beeld en levend vanuit Zijn genade. Toch vinden we deze termen, hoewel waar, soms ook moeilijk om praktisch te maken in ons eigen leven.
 
In deze training, bestaande uit 5 bijeenkomsten, ga je aan de slag met jezelf en leer je meer over wie je bent in relatie tot God en je omgeving. We richten ons op God als Schepper, Verlosser en Vernieuwer en zien wie wij als mensen in Bijbels licht mogen zijn. Op deze manier zul je meer van het unieke en karakteristieke van jezelf ontdekken. Ook zullen verschillende psychologische thema´s als hechting, basisbehoeften, teleurstellingen en grenzen, aan de orde komen. De training bevat theoretisch onderwijs, maar zal voor het grootste deel bestaan uit opdrachten om de stof eigen te maken en een plek te geven in je eigen leven. In kleine groepen en onder leiding van de trainer wordt er geoefend en ervaringen uitgewisseld. Tussen de bijeenkomsten door maak je een reflectieverslag en een aantal (lees)opdrachten. Kortom: een intensief proces waarin je investeert in je persoonlijke ontwikkeling. Hoewel we onze uitgangspunten vinden in de Bijbel, hoef je geen christen te zijn om deze training te volgen. We gaan er wel van uit dat dit uitgangspunt je interesse heeft en je verder wilt onderzoeken hoe God jou bedoeld heeft als Schepper van jouw leven.

Ga naar contact om je aan te melden.