Referenties

Supervisie

De samenwerking met Coby vond ik prettig. Ik vond dat Coby veel aanbood aan oefeningen die me inzicht gaven, reflectie brachten en ook confrontatie. Het daagde me uit op een andere manier naar zaken te gaan kijken. Ik heb me open opgesteld en veel geleerd. Ik vond het prettig dat ik heel erg mijn eigen proces kon doorlopen aan de hand van wat er aangereikt werd. Coby vulde niet in. Daarnaast verbond ze veel aan elkaar, waardoor het voelde als samenhangend. Sanne, medisch maatschappelijk werkerDe sessies bij Coby hebben mij veel zelfinzicht opgeleverd en heel concrete handvatten gegeven om 1) anders met stress om te gaan en 2) op andere manieren interactie met collega’s op te zoeken en zo beter te functioneren in mijn nieuwe baan. Sommige sessie gingen diep en waren confronterend, maar werden op een goede en prettige manier begeleid. Arjen

Je brengt me vaak op nieuwe inzichten en je zet me aan om verder te reiken en een betere versie van mezelf te (willen) worden. Nelleke


Het was een geweldige, opbouwende ervaring om bij Coby dit traject in te gaan. Ze gaf iedere keer nieuwe inzichten mee om thuis mee aan de slag te gaan. Wat een mooie methode om jezelf te leren kennen en sterker te worden.

LianneDoor het volgen van een supervisietraject bij Coby van der Zee, een gedegen en betrouwbaar professional, ben ik gegroeid naar een meer compleet persoon, die geleerd heeft om meer op eigen grond te staan. Coby straalt vertrouwen uit! Door haar werkwijze middels de Kendall Life Languages en inzet van speltherapie ontstond meer inzicht in mezelf en daardoor ook in de problematiek waarmee ik had te maken. Het supervisietraject heb ik door Coby als zeer helpend ervaren.

RenéIk heb veel geleerd van de gesprekken met Coby, zij heeft als supervisor het vermogen om te luisteren en daarbij kritisch mee te kijken naar datgene wat je bezighoudt. Ze helpt je om de achterliggende ‘mechanismes’ waardoor je dingen doet of laat te verhelderen en dat heeft mij enorm verder geholpen.

Helma Oolbekkink – MarchandNa een lange periode in het buitenland vond ik het lastig om weer te aarden en mijn plek te vinden. Ik ging het traject in met een hoofd vol vragen, veel onrust en wist niet waar te beginnen. Coby heeft me op een hele open en constructieve manier begeleid. We zijn samen langs de verschillende aspecten gegaan waardoor de knoop zich steeds meer ontwarde en ik meer helderheid en rust kreeg. Coby is een goede flexibele supervisor die veel instrumenten tot haar beschikking heeft om een probleem van verschillende kanten te belichten en die mij hielpen om dingen goed uit te diepen en tot nieuwe inzichten te komen. Door haar aandacht, feedback en concrete, creatieve opdrachten heb ik nieuwe handvatten gekregen om mee verder te gaan. Ik heb de gesprekken ervaren als een rustpunt, een moment voor mezelf en ze boden me een nieuwe ruimte om vanuit verder te gaan.

Conny
Universitair docent


Supervisie van Coby is een ontdekkingstocht naar je zelf. Op een professionele en prettige manier loopt ze een tijdje met je op. Aan de hand van de 7 life languages laat ze je ontdekken waar je kracht ligt, maar ook welke talen en mogelijkheden nog meer in je bereik liggen. Zo ontdek je wie je bent en wat je kan! Deze ontdekkingstocht gun ik iedereen, het maakt je een mooier mens!

Rianne Segers – Zomer


Een supervisietraject onder leiding van Coby betekende voor mij: leren om vanuit mijn eigen kracht te werken. Supervisie gaf mij inzicht in mijn sterke en zwakke punten. Door die in te zien en er bewust iets mee te doen, kon ik thema’s als leiderschap en verbinding tussen mij en anderen echt tot iets van mezelf maken. Dat maakt mij als directeur van een organisatie sterker. Coby stimuleerde me erin om te reflecteren op mezelf en mijn werkwijze. Ze sloot steeds aan bij mijn vragen en casussen. Daardoor was het ook echt mijn proces.
Qua persoonlijkheid is Coby nuchter, hartelijk en betrokken. De kritische vragen die ze stelde, kwamen daardoor opbouwend over. Ze hielpen me om inzicht te krijgen. Het supervisietraject bij Dynanoia heeft mij op een persoonlijke en professionele manier een aantal grote stappen verder geholpen!

Tiemen Zeldenrust
Directeur Stichting Present Nederland


Opleidingssupervisie


Binnen Excellence Opleiding & Training werkt Coby als opleidingssupervisor en ik heb haar leren kennen als iemand die veel waarde hecht aan zorgvuldigheid en kwaliteit in professioneel handelen. Coby is iemand die zeer benaderbaar is en dichtbij kan komen naar anderen toe. Haar oprechtheid en eerlijkheid creëren een veilige sfeer waarbinnen anderen ruimte ervaren om zichzelf diepgaand te onderzoeken.

Bart Broekman
oprichter en eigenaar CC Excellence


Als coördinator supervisie voor de opleiding GPW/GL aan de CHE heb ik Coby zien functioneren als supervisor in een zeer diverse onderwijscontext. Of het nu gaat om jongvolwassenen die de voltijd opleiding doen, of deeltijders die op latere leeftijd stage gaan lopen in de kerkelijke wereld, of dat het gaat om godsdienstleraren in opleiding, Coby is als supervisor van alle markten thuis. In de intervisiegroep waar we beiden deel van zijn, merk ik dat ze diversiteit kan koppelen aan trefzeker doorvragen, maar ook aan het opzoeken van de laag van de spiritualiteit en de relatie met God. De combinatie van professionaliteit, diepgang, en empathie maken Coby tot een goede supervisor voor onze opleiding…en voor iedereen die op zoek is naar een kwalitatief hoogstaande begeleidster.

drs. Arthur Snijders
Coördinator en supervisor Academie Theologie
Christelijke Hogeschool Ede


Intervisie


Al velen jaren heb ik Coby als mens en professional op verschillende manieren meegemaakt. Meerdere jaren heb ik aan intervisiegroepen deelgenomen die door Coby werden begeleid. Haar oprechte interesse in mensen en timing van juiste vragen stellen zijn mij altijd positief opgevallen. Gecombineerd met een ontspannen en opgewekte manier van doen levert dit een open en vertrouwde sfeer op. Mijn ervaringen als collega sluiten hierbij aan. Coby heeft kennis van zaken en combineert dit met een prettige manier van omgaan met mensen.

Henk Boerman
IZB coördinator ImpactDoor haar rust, wijsheid en goede vragen ontstaat er een setting tijdens coaching of intervisie waarbij mensen tot bloei of ontwikkeling komen. Daarbij zet ze goede middelen en methodieken in die dat proces deskundig vormgeven en ook daadwerkelijk je als mens verder brengen. Ik voel me als mens hierin gezien & gekend. Haar manier van werken kan je als mens of als team verder helpen. Maar ook als echtpaar dat elkaar tot verdere bloei wil laten komen, ben je bij haar aan het goede adres.

GertDe IZB heeft Coby van der Zee als zelfstandig professional ingehuurd om missionaire werkers te begeleiden. Onze medewerkers verrichten hun werk namelijk vaak op eenzame posten. Een vorm van begeleiding die passend is bij dit type werk is daarom noodzakelijk. Coby traint onze mensen in het houden van intervisiebijeenkomsten. Door deze bijeenkomsten krijgen werkers gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan over hun werk, de specifieke vragen die dat met zich meebrengt en hun eigen rol daarin. Voor de manier waarop Coby de intervisiebegeleiding voor onze organisatie vormgeeft, hebben we respect. Een plezierige wijze van omgaan met mensen wordt gecombineerd met een daadkrachtige en proactieve houding. Daarbij komt ook nog haar grote achtergrondkennis van de IZB. Deze factoren bij elkaar opgeteld, maken Coby tot een gedreven intervisiebegeleider, die weet waar ze het over heeft. Als organisatie hebben we met Coby afspraken gemaakt en vervolgens is het aan haar om daar gestalte aan te geven. We hebben er geen omkijken naar en zijn blij dat we deze klus aan Coby hebben uitbesteed! Zo krijgen onze medewerkers de begeleiding die we hen intern niet kunnen bieden, maar die wel nodig is!

Marco Bijl
P&O-adviseur IZB


Coaching


Het samenwerken met Coby, heb ik als zeer prettig ervaren. Zij is een warm persoon, die de situatie goed kan inschatten. Daarbij geeft ze goede adviezen, waarmee je aan de slag kan gaan. Dit geeft als resultaat dat je je gekend voelt, en dat je daarmee een omslag kunt maken in je denken en doen. Coby, super bedankt!

AnnitaIn mijn werk stond ik op een kruispunt en besloot een externe coach te zoeken. Ik besefte dat er een einde moest komen aan mijn twee parttime banen en dat ik keuzes moest maken. Door de sessies werd ik ‘gedwongen’ objectief naar mezelf te kijken. Door de positieve feedback, samenvattingen, en het ontdekken van een lijn in mijn warrelige verhaal, heeft mijn coach mij een duidelijker zicht gegeven op mijn situatie. Met oog voor mijn verschillende gaven van hoofd, hart en handen, werd ik uitgedaagd om mijn eigen spoor te trekken. Daarnaast was het verrijkend om bevestigd te worden in mijn eigen waarnemingen. De adviezen en handreikingen hebben mij geholpen om een goede keuze te maken. Ik waardeer dat er gelegenheid is om ieder half jaar mijn situatie onder de loep te nemen en samen mijn doelen te evalueren en indien nodig bij te stellen. Dit maakt  de sessies tot zinvolle leermomenten.

Wilma
Leerkracht basisonderwijs en jeugdwerker


Teamcoaching


Ik heb Coby leren kennen in verschillende rollen zoals begeleider van de kerkenraad, als coach in individuele gespreken en onlangs als trainer voor het wijkteam waar ik leiding aan geef . Coby gaf ons team een training gegeven over de LIFElanguages . Ze heeft in een training de verschillende stijlen doorgenomen en we kregen allemaal een eigen communicatieprofiel. Op deze wijze kregen wij als team inzicht in welke communicatiestijlen ieder teamlid heeft en in het groter geheel welke voorkeur voor stijlen er aanwezig zijn in het team. Voor mij was het goed om zo meer inzicht te krijgen waar de talenten van medewerkers en waar liggen ontwikkelpunten. Dit heeft ons verder geholpen in de ontwikkeling van ons teamproces. Coby is echt een vakvrouw, rustig, zeer deskundig en zij weet een goede sfeer neer te zetten waarbinnen een ieder zich gezien en gehoord voelt en waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkelingen. Ik kijk terug op een prettige samenwerking en een leerzaam moment voor mijn team.Dankzij teamcoaching van Coby hebben we binnen mijn team meer begrip voor elkaar gekregen, is het onderlinge vertrouwen gegroeid en de sfeer binnen het team verbeterd. We zien dit terug in de onderlinge samenwerking, het proactief meedenken met elkaar en ook in het plezier in het werk dat teamleden hebben. Ruim twee jaar geleden heeft Coby ons team gecoacht. Tot op de dag van vandaag wordt hier nog regelmatig over gesproken en houden we elkaar scherp op wat we toen hebben opgestoken. Coby heeft ons, mede aan de hand van LIFE Languages™, bewust gemaakt van onze communicatiestijlen en laten zien welke rol die binnen ons team spelen. Door de veilige omgeving die Coby biedt weet zij een ontspannen sfeer te creëren waarin iedereen in zijn waarde blijft en open een bijdrage aan de teamontwikkeling kan leveren. Coby toont daarin grote betrokkenheid, luistert heel goed, stelt daarna de juiste vragen die de kern boven water halen en zorgt er voor dat iedereen mee doet. Zij laat vervolgens de kansen zien waar je als team mee verder kunt.

Sophia Boom
Hoofd Studentzaken CHE


Coby heeft ons team op een uiterst professionele wijze begeleid, met als gevolg dat de onderlinge verhoudingen veel zijn verbeterd.

D.C. Vermaas
Huisarts


We zijn als kerkenraad met het kernkwaliteitenspel aan de slag gegaan en hebben niet alleen elkaars kwaliteiten meer in zicht gekregen, maar ook de uitdagingen waar we persoonlijk mee aan de slag kunnen. Omdat we op een zo’n heel andere manier met elkaar bezig waren hebben we elkaar beter leren kennen en waarderen. Ook is duidelijk geworden voor welke taak we de één wel en de ander beter juist niet kunnen vragen. Een waardevolle investering!

Voorzitter kerkenraad


Training


Coby wist in no time een open en ontspannen in onze groep neer te zetten. Door het inzetten van diverse werkvormen ontdekten we ervarenderwijs hoe we als kringleiders dynamiek kunnen brengen in het groepsproces.

Aline
coördinator gemeentekringen CGK

Jubileumdag Hoogsensitiviteit


Een helder verhaal met veel humor gebracht. Hoogsensitiviteit als gegeven, waarbij Coby mij de keus en uitnodiging gaf om alle “kleuren’ die erbij horen te ontdekken. De grote vraag voor mij is: hoeveel tijd mag ik besteden aan mijn eigen kleuren? Op een hele warme manier werden theorie en praktijk dicht bij elkaar gebracht.

Alette van der Lagemaat


Het was een goede dag, in een open sfeer met een niet al te grote groep werd  het thema hoogsensitiviteit  van verschillende kanten belicht. Er was veel interactie op verschillende manieren en mogelijkheid om de stof te laten bezinken. Persoonlijk mag er nog wat meer theoretische informatie bij, gesproken of toegevoegd aan de reader.

Ria Visser


Procesbegeleiding


Coby heeft op een laagdrempelige, leuke manier die past bij onze gemeente, een inleiding op het thema ‘Kruispunt got talent’ van de gemeentedag gegeven. Haar passende werkvormen en het kunnen leiden van (groeps)processen zijn zonder meer een sterke kant van haar!

Kruispuntgemeente Vathorst
Amersfoort

Terwijl de stemming in de zaal wat afwachtend was, wist Coby in een handomdraai een sfeer te creëren van ontmoeting en saamhorigheid. We kenden elkaar als gemeenteleden al maar onder leiding van Coby werd er verdieping gebracht in de contacten. Niet met zware inleidingen of moeilijke workshops, maar met eenvoudige en actieve opdrachten. Van laagdrempelig naar meer verdieping. Het was leuk om te doen, stemde tot nadenken en resulteerde in concrete adviezen.

Mirjam Simmering
Christengemeente ‘De Wingerd’
Westendorp/Varsseveld


LIFE Languages


Schatzoeken!

Life Languages™ is een model dat ons als stel heeft laat zien welke mooie dingen we in ons hebben. Mooie dingen als welke kracht, talent en gedrevenheid en stijl van dingen doen we ieder persoonlijk hebben. Dat helpt ons elkaar te ontvangen als cadeau en tegelijkertijd laat het ons ook zien waarom het soms schuurt of botst. Door onze communicatieprofielen naast elkaar te leggen in de crosstalk, werd duidelijk waarom en op welke momenten we ons aan elkaar irriteren. Maar dat niet alleen, het laat ook zien wat je op die momenten kan doen. Dat wat je vanuit je eigen communicatieprofiel kan inzetten om de ander verder te helpen. Het helpt goed zicht te krijgen op elkaar en hoe je elkaar kan laten opbloeien. Door de test en de bespreking ervan, ontdekten we nog meer welk cadeau we eigenlijk in elkaar hebben ontvangen!

Gert en Brenda


Mooie combinatie

Coby kende ik van een supervisietraject bij haar voor mijn GPW opleiding. Het was goed om in een vertrouwde setting eens bewust in de spiegel te kijken, te zien waar je staat in je leven. Zo goed, dat ik daarna in contact met anderen wel eens dacht: ‘Ik gun jou een paar sessies bij Coby!’

Dezelfde ervaring had ik toen we als kerkenraad bezig waren met het LIFE Languages™ model. Dit model maakte voor ons inzichtelijk waarom we tegen bepaalde dingen aanliepen, vooral met betrekking tot de onderlinge relaties. Coby gaf ons als ervaren procesbegeleider voldoende sturing om het groepsproces op gang te helpen, terwijl we als kerkenraad ondertussen het gevoel hadden vooral zelf aan het werk te zijn. Haar aandacht voor zowel de groep als het individu heeft er in geresulteerd dat we nu meer wederzijds begrip tonen en bewuster gebruik maken van elkaars sterke kanten.

Het LIFE Languages™ model heeft onze communicatie verhelderd en ruimte gegeven voor waardering van elkaars eigenheid.

Laurens Heijboer
Betaald oudste
Vrije Baptistengemeente Papendrecht


Themabijeenkomsten


Coby gaf op een mooie, bemoedigende en liefdevolle manier leiding aan een identiteitsdag bij EBC zorg. Het thema, “het verdragen van lijden”, was goed doordacht en doorleefd voorbereid. Coby is flexibel in de voorbereiding van de dag, ze zoekt echt de aansluiting met de organisatie. Op een integere en prikkelende manier heeft zij ons, ook vanuit Bijbels perspectief, meegenomen om eerst ons eigen lijden te onderzoeken en van daaruit de vertaalslag te maken naar het lijden wat we tegen komen tijdens ons professioneel handelen. Het was een interactieve bijeenkomst met een lach en een traan waarbij Coby echt de aansluiting met de medewerkers had! We sloten af met het maken van 11jes: een gedichtje van 11 woorden. Deze 11jes zullen nog regelmatig gelezen worden.

Jacqueline van Luit en Anneke van der Mooren, teammanagers Evangelisch Begeleidings CentrumCoby heeft bij ons een koffie-ochtend over het thema ‘Kiespijn? Kieswijzer!’ verzorgd. Het was een interactieve en opbouwende samenkomst, waarin Coby ons inspireerde om vooral met elkaar in gesprek te zijn. Ze nam ons mee op ontdekkingstocht naar de motieven achter onze keuzes. Dat was bijzonder verhelderend en bemoedigend. Coby mag nog een keer terugkomen!

Vrouwenochtend Nunspeet