Training voor kringleiders

Kringen nemen een belangrijke plaats in bij de opbouw van de gemeente en goede kringleiders zijn hierbij onontbeerlijk. Misschien geef je al een poosje leiding aan een kring en wil je graag verder groeien in je rol als kringleider. Wellicht ben je net gevraagd om in het komende seizoen kringleider te worden en zie je er best tegen op. Óf je hebt het verlangen om kringleider te worden maar hebt de stap nog niet durven zetten omdat… .
In deze training staan we stil bij de grondhouding van de kringleider, verdiepen we ons in processen die zich af spelen in een groep en oefenen we allerlei vaardigheden zoals goede vragen stellen, samenvatten, diepgang in het gesprek brengen enz.
Naast blokjes theorie is er vooral ook aandacht voor jullie eigen praktijkinbreng. We oefenen dus vooral aan de hand van jullie eigen ervaringen. Je ontdekt je eigen sterke en minder sterke kanten als kringleider en leert daar mee om te gaan.
Een boeiend interactief programma dat je zelf volop mee vorm en inhoud kunt geven.

Investeer in jezelf als kringleider en ga de leeruitdaging aan.

Ga naar contact en informeer naar de mogelijkheden.